වෙළෙඳ වැඩසටහන විශේෂයෙන් ම වෙළඳුන් සහ කළමනාකරුවන් සඳහා හඳුන්වා දී ඇති අතර එකම අවස්ථාවේ දී ගිණුම් කිහිපයක් සමග වැඩ කිරීමට ද හැකියාව ඇත. එය පරිශීලක මිත්‍ර අතුරු මුහුණතක් ඇති අතර සියලු ප්‍රධාන මෙටට්‍රේඩ 4 විශේෂාංග මෙන්ම ආරක්ෂිතව දත්ත සම්ප්රේෂණය ද කල හැක. මේ සඳහා උසස් ආරක්ෂක විසඳුම් පද්ධතියට ස්තුති වන්ත විය ය.

භාවිතයට පහසු වීම හා පුළුල් පරාසයක පවතින විශේෂාංග, අත්දැකීම් අඩු වෙළෙන්දන්ට පවා ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට හැකි වන ලෙස මෙටට්‍රේඩ 4 වේදිකාව වෙළඳපළ විශ්ලේෂණය සඳහා භාවිතා කළ හැකි අතර මලිටි ටමිනලය වෙළෙඳාම සඳහා භාවිතා කළ හැක.

අනෙකුත් ප්‍රධාන වාසි

  • නියෝග විකිණීමට හා මිලදී ගැනීමට සහ ඒවා වෙනස් කිරීමට සහ තනතුරු සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් වසා දැමීමට හැක.
  • කළමනාකරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂණය සඳහා ඉඩ සලසා දෙන ආයෝජකයන්ගේ ගිණුම් සඳහා පමණක් මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ
  • එක් එක් ගිණුම් සඳහා අවශ්‍ය ගනුදෙනු පරිමාවන් අතින් හෝ ස්වයංක්‍රියව ව්‍යාප්ත කිරීම (ගණිත ක්‍රම මඟින් සමානව බෙදා හැරීම හෝ ප්‍රාග්ධන අනුපාතය අනුව ගනුදෙනු පරිමාව ස්වයංක්‍රියව ව්‍යාප්ත කිරීම)

කරුණාවෙන් සලකන්න:

  • මල්ටි ටමිනලය පිළිබඳ වූ පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය අධ්‍යනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙම වැඩසටහන නිරූපණ ගිණුමක් මඟින් පරීක්ෂා කිරීම අප විසින් නිර්දේශ කරනු ලබයි.
  • සියලු කළමනාකරණ ගිණුම් එක් සේවාදායකයක් මත තිබිය යුතු ය.
පුහුණු වීම
ලබා ගන්න
වෙළෙඳපොළට නවක ද? "ආරම්භ කරන්න" යන කොටස භාවිතා කරන්න පුහුණු වීම ආරම්භ කරන්න
අපිව අනුගමනය කරන්න